Co ve zprávách NEUVIDÍTE!!! CENZURA & TOP SECRET VIDEO!

04.08.2013 12:36

TOP SECRET

od roku 0 přes rok 2013 až 20??

Všichni lidé na zemi, bez ohledu na náboženské vyznání nebo národnosti, uznávají, že všude kolem nás v celém světě probíhá bitva, boj mezi silami Dobra a Zla. Zápas mezi světlem a tmou, pravdou a omylem, útiskem a svobodou, tím, co je správné a co špatné. A nakonec boj mezi životem a smrtí.

 

Jaký příběh je za tímto paradoxem?

 

Mnoho náboženství, včetně Bible učí, že kromě fyzického světa, který vidíme je ještě jiný svět duchovní reality, který nikdy nemůžeme spatřit. V neviditelném světě kolem nás je rozpoután gigantický boj.

 

Kdo jsou hlavními hráči?

A jak a kdy a kde se rozpoutal tento vesmírný konflikt?


Podívejte se na filmové zpracování velkého vesmírného konfliktu mezi dobrem a zlem, mezi Bohem a Satanem. Bible dává dostatek záznamů k tomu, abychom nebyli v nevědomosti a porozuměli tomu jaké síly na nás působí. Odhalte zákulisí dějin tohoto světa a přidejte se na tu správnou stranu, která nabízí naději a věčný život.

 

Toto je nejúžasnější příběh pravdy, který kdy kdo vyprávěl. Důsledky tohoto boje se dotýkají každého člověka na zemi.